Najčastejšie otázky

1. KTORÁ FARBA JE TÁ SPRÁVNA?

Stretol som sa s Vašou metódou Farby života v profesijnej snímke. Bol som pri snímaní bezradný pri výbere farby. Vyvolalo to nedôveru k objektívnosti snímky. Ako vlastne spoznám, ktorá farba je tá správna?

Tu je potrebné povedať, že žiadna farba nie je správna, ale ani nie je žiadna zlá. Rovnako tak nie je dobrý, zlý alebo iný výber farieb a ich poradie. Ľudia majú tendencie špekulovať nad tým, ktorá farba znamená dobre a ktorá zle. Žiadna. Snímanie je intuitívna a pocitová záležitosť, tak ako väčšina rozhodnutí, ktoré v behu života a situácií robíme.

Postupujte takto:

 • Pred snímaním sa upokojte, uvoľnite. Rozhodne sa nesnímajte v prostredí, kde Vám zvonia telefóny, niekto vás vyrušuje a robíte súčasne niekoľko vecí.
 • Počas snímania nepozeráme televíziu alebo chat na PC.
 • Každý pojem, ktorý si prečítate, nechajte na seba krátko pôsobiť. Zavrite oči a pomyslite, čo ten pojem vlastne znamená. To, čo Vás napadne spravidla ako prvé, je "to dôležité". Príklad "mama". Môže Vám "naskočiť" Vaša mama, manželka alebo Vy sama, ak ste ženou a mamou, ale napríklad aj všetky tri možnosti dohromady. To nevadí. Potom otvorte oči, pozrite sa na farebné gule a kliknite na tie, ktoré sa Vám v danej chvíli k danému pojmu najviac páčia, alebo Vám k nemu najviac "pasujú".
 • Rozhodne moc dlho nešpekulujte, či áno, alebo nie. Skutočne to prvé je to dôležité a vo Vašom živote rozhodujúce.

2. NEVERÍM!

Neverím, že keď sa nasnímam metódou Farby života a po mesiaci sa nasnímam znovu, tak bude výsledok podobný alebo porovnateľný. Už po skončení snímania neviem, aké farby som vyberala. Tých slov tam bolo veľmi veľa.

Tak to vyskúšajte - www.znam.se. Nebudete ani prvý ani posledný "neveriaci Tomáš". Zákazníkov, ktorí boli výsledkami našej metódy príjemne prekvapení máme tisíce. Aj mnohí z nich neverili. Dokonca sa snímaniu aj bránili. Výsledok úplne rovnaký určite nebude. A nebude to ani tak tým, že si nepamätáte, aké farby ste volili. Človek a jeho správanie, ani podmienky, v ktorých žije, nie sú nikdy rovnaké. Sú však porovnateľné. Metóda je veľmi citlivá na individuálne odlišnosti a naše neustále zmeny v maličkostiach a práve preto sa používa aj väčšie množstvo podmetových slov, ktoré pre náš mozog tvoria otázky a výzvy na reagovanie, uvažovanie a rozhodovanie. Keď si potom obidve snímky porovnáte, uvidíte posuny a zmeny, ku ktorým vo Vašom správaní za tú dobu došlo. A zdravá miera nedôvery je dobrým strážcom toho, aby sme všetkému, čo je okolo nás, len tak nenaleteli.

3. AKO SNÍMAŤ MENŠIE DETI METÓDOU FARBY ŽIVOTA?

Máme nasnímať svoje triedy metódou Farby života, ale máme obavy, že deti neporozumejú niektorým pojmom a výsledky budú skreslené. Ako máme postupovať?

Samozrejme snímanie rôznych vekových skupín prebieha rozlične. Možno však odporučiť niektoré zásady a pravidlá, ktoré uľahčia proces snímania a zabezpečia objektívnejšie výsledky.

 • Najprv sa sami zoznámte s metódou a spôsobom snímania. Skúste si to sami, nech viete, čo vás čaká, aby ste boli pripravení.
 • Je dobré, najmä u menších detí urobiť vopred prípravu "nasucho" v podobe vysvetlenia, ako majú klikať a čo ich čaká. Je dobré im vysvetliť, že žiadna farba nie je ani dobrá ani zlá a nie je dobré klikať napríklad len na červenú, pretože je ich obľúbená.
 • Rozhodne nevykonávajte snímanie nanečisto v snímači a potom naostro.
 • Vysvetlite deťom, že je to pocitová záležitosť a že nie je dobré nad tým príliš rozmýšľať, ale treba kliknúť na tie farby, ktoré sa im k danému pojmu hodia alebo sa im k nemu páčia.
 • Neinterpretujte moc jednotlivé pojmy. Nechajte deti, aby si ich vyložili po svojom. Napríklad slovo "sex" nerozvádzajte a nebojte sa, že ho nepochopia. Veď od raného detstva ho "počujú a vidia" zo všetkých strán. Iná situácia je napríklad so školskými pojmami ako hospitácie (povedzte len návšteva pána riaditeľa a pod.) alebo ICT koordinátor - povedzte len učiteľ, čo sa stará o počítače. Ďalej to nevysvetľujte.
 • U detí, čo nevedia čítať - MŠ alebo prvé triedy - je nutné robiť vyšetrovanie citlivo, pomaly a deťom jednoducho pojem predčítať. Prváci môžu klikať na farby už sami. Ak to nezvládajú, tak klikajte na farby, na ktoré ukážu prstom. Je zrejmé, že tu musí byť snímanie individuálne a nie hromadné.
 • Zabezpečte, aby každý pracoval sám a žiaci alebo študenti sa navzájom neovplyvňovali. Toto nebezpečenstvo je hlavne vo vyšších ročníkoch. Nejde o kolektívne dielo, ale o osobnú snímku alebo názor.
 • Zaistite pokoj pri práci a nedovoľte, aby bol časový stres. Tempo práce je individuálne. Rešpektujte to.
 • Univerzálna reakcia je potom úsmev a povzbudenie "skús to urobiť podľa seba, veď ty to zvládneš."

4. MÁ NA VÝSLEDKY VPLYV ÚNAVA, NÁLADA ALEBO CITOVÉ ROZPOLOŽENIE ČLOVEKA?

Čiastočne áno.

V niektorých grafoch a výstupoch sa čiastkovým spôsobom tieto aspekty samozrejme prejavia. Ak je únava a náladovosť Vaším každodenným a dlhodobým sprievodcom v živote, potom môžu byť výsledky týmito javmi silne poznačené. V zásadných hodnotách a "vnútorných nastaveniach" sa však tieto prechodné a kolísajúce vplyvy neprejavia. Ako príklad môžeme uviesť skúseností z tisícov snímok, kde sa osoba z akýchkoľvek dôvodov aj po pomerne krátkom čase nasnímala znova. Výsledky boli v zásadných a hlavných veciach porovnateľné, ba aj zhodné. Sú dimenzované väčšinou na celý život a ich zmena býva veľmi sporadická. Zmena vo výsledkoch snímania sa môže prejaviť po veľmi zásadnej zmene kvality života alebo po zásadnej zmene základných životných istôt (strata partnera, ťažká choroba, strata zamestnania a pod, čo pre nás predstavuje veľké životné ohrozenie).

5. SOM OSOBA SO ZNÍŽENOU FAREBNOU CITLIVOSŤOU, AKO TO OVPLYVNÍ VÝSLEDKY SNÍMANIA?

Laicky povedané ľudský mozog vníma a využíva farby "po svojom". Oči sú len sprostredkovateľ a prenášač vonkajšieho sveta. Máme výsledky snímania osôb s podobnými problémami zraku aj osoby farboslepej a kvalita ich snímok je porovnateľná.

Rovnako kvalitné by bolo snímanie, keby ste mali napríklad čiernobiely monitor a miesto farieb videli len odtiene šedej. Výsledky by boli v základe podobné. Farby nám slúžia podobne ako v televízii, filme alebo pri obrazoch k tomu, aby sme mohli reagovať citlivejšie a hlbšie. Výsledky sú potom "ostrejšie a prekreslenejšie".

6. AKO JE MOŽNÉ OVPLYVNIŤ SNÍMANIE?

Je možné ovplyvniť snímanie? Môže sa snímaná osoba ukázať v lepšom svetle, než v skutočnosti je? Toto je veľmi častá otázka.

Problém, na ktorý sa pýtate, sa nazýva klientska obrana. Práve toto je veľmi silná stránka našej metódy. Ovplyvniť výsledok snímania a ukázať sa lepšie, tak ako je to možné pri použití mnohých iných metód (napr. dotazník a pod.), sa pri tejto metóde nedá. Naša metóda má minimum klientskej obrany. Ak osoba chce systém bojkotovať, môže prípadne klikať stále rovnako, alebo môže zámerne klikať zle. To však systém zachytí a takú snímku vyradí. Ak však snímaná osoba kliká skutočne na farby tak, ako ich cíti, potom platí, že nie je možné ovplyvniť výsledok. Dôležité sú tu práve pomery a korelácie jednotlivých farieb a pojmov a počet premenných je taký vysoký, že ani ten nejgeniálnejší mozog nie je schopný odhadnúť, aký pomer farieb a pojmov je optimálny. Navyše by musel poznať význam jednotlivých farieb a tzv. normy, priradené jednotlivým pojmom, vekovým skupinám, pohlaviu ... je toho jednoducho veľa. Takže záver je: alebo sa osoba nasníma alebo nenasníma. Inak to nejde. Preto je tiež naša metóda vhodná nielen pre školstvo, ale aj pre komerčnú sféru alebo pre oblasť, kde je kvalita výstupov zásadná a dôležitá (ozbrojené zložky, transporty cenných vecí, práce s informáciami ...).

Autor metódy zdôrazňuje dôležitý faktor, ktorý nazýva Potreba vplyvu:

Všetci chceme byť vplyvní, a to čo najviac. A rovnako tak potrebujeme presadiť sami seba, to svoje, takí akí sme, ako nám to vyhovuje, ako to vieme a ako tomu rozumieme. Jednoducho po svojom. Ak sa nám to darí v zhode s okolím (rodičia, súrodenci, kamaráti, učitelia, spolupracovníci, nadriadení) a na cenených aktivitách (vyučovacie predmety, koníčky, voľná zábava, rodinné povinnosti, pracovné zručnosti), potom nemáme dôvody zbytočne protestovať, báť sa , nedôverovať a následne podvádzať alebo skresľovať, zatajovať, bezo zmyslu preverovať, zúrivo bojovať, prepadať depke a cítiť sa na všetko sám.

7. ZAUJÍMA MA NIEČO INÉ ...

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku, nebojte sa nám napísať, všetko potrebné nájdete na stránke Kontakty.