Diagnostická metóda

Všetky merania a diagnostické pomôcky, ktoré nájdete na portáli materinky.eu, využívajú techniku farebno-slovných asociácií (FSA) a metódu OKAV (objektovo-komunikačnú analýzu vedomia). Pracujú so súbormi slov, takzvanými slovnými modulmi a paletou ôsmich farieb. Asociácie slov a farieb sú počas testu zaznamenávané pomocou počítačového programu, ktorý okamžite vykoná ich vyhodnotenie. Každá meracia pomôcka využíva iný súbor slov - podľa toho, na akú oblasť sa zameriava.
 
Základné teórie asociácií priniesli do psychológie Wilhelm Wundt a William James už koncom 19. storočia. Detailne opísali základné princípy a zákony združovania v ľudskom mozgu.
 
Prielom v tejto oblasti priniesol v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia švajčiarsky psychoterapeut Max Lüscher. Jeho kniha "Lüscherův test" bola preložená do tridsiatich jazykov a jeho práca inšpirovala rad psychológov po celom svete.
 

AUTOR "FARIEB ŽIVOTA"

Jiří Šimonek, promovaný psychológ
Dvadsať rokov tvrdej práce.
 
V roku 1980 Jiří Šimonek pri práci s Lüscherovým farbovým testom zistil, že chce z výsledkov získať viac, než mu súčasná metóda môže ponúknuť. Po roku bádania prišiel na nápad spojiť Lüscherův farebný test s princípom slovných asociácií a vznikla metóda Farby života. Prvé pokusy spočívali v ukazovaní farebných štvorčekov a doplňovaní slov. Vyhodnotenie takto získaných dát trvalo u jedného testovaného až šesť hodín.
 
Vstupné snímanie systémom ceruzka-papier nahradili v roku 1985 počítače. Tie umožnili získavať a vyhodnocovať rádovo väčšie množstvo dát a metódu ďalej zdokonaľovať.
 

ROZŠIROVANIE METÓDY

 
Do všeobecného povedomia sa metóda začala dostávať po roku 2001, kedy bola k dispozícii dostatočná vzorka testovaných. Záujem o jej praktické využitie prejavovali predovšetkým pedagogicko-psychologické poradne, zvyšoval sa dopyt po školeniach odborných poradcov a konzultantov.
 
V roku 2006 bola založená spoločnosť DAP Services, ktorá si dala za cieľ ujať sa metódy Farby života a rozšíriť ju nielen v Českej republike, ale aj za hranicami. Do práce sa pustil tím špecialistov z oblasti programovania, manažmentu a marketingu. Jiří Šimonek sa aj naďalej venuje vývoju metódy a hľadania možností jej využitia vo všetkých oblastiach ľudského života.
 
V čom sa metóda "Farby života" od pôvodného farbového testu líši?
 
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí úprava vizuálnej časti snímača (asociácie slov k farbám). Štvorčeky nahradili simulované farebné gule. Namiesto jednoliatej farebnej plochy sme získali farebnú škálu odtieňov. Slovný objekt je umiestnený uprostred kruhu farebných gulí. Na prvý pohľad ide o malé zmeny, ale pri testovaní zohrávajú veľmi podstatnú úlohu.
 

PSYCHOLÓG U VÁS DOMA - TESTOVANIE CEZ INTERNET

 
Mgr. Jiří Šimonek, Mgr. David Šimonek, Ing. Daniel Holešínský, Ing. Robert Bohoněk, Bc. Petr Slavík
 
Prvá verzia vyhodnocovacieho programu Farieb života vznikla koncom osemdesiatych rokov na počítači menom Consul. Z textového režimu do používateľsky výrazne príjemnejšieho - grafického - sa presunula s nástupom Windows v roku 1991.
 
V roku 1995 sa podarilo oddeliť snímanie od vyhodnocovania, takže bolo možné testovaného nasnímať doma a údaje na vyhodnotenie odovzdať pomocou diskety poštou alebo e-mailom.
 
Masívny nástup internetu v roku 2003 priniesol ďalší veľký krok dopredu - prvý on-line snímač. Podarilo sa tak odstrániť posledné bariéry v komunikácii medzi testovacou centrálou a potenciálnymi zákazníkmi.
 
V roku 2006 odišla z Ostravskej univerzity skupina štyroch programátorov v čele s Jiřím Šimonkom juniorom. Navrhli a uviedli do života kompletnú architektúru robustného technického webového riešenia, pripraveného plniť funkciu medzinárodnej vyhodnocovacej centrály Farieb života.
 
V súčasnosti spoločne pracujeme na lokalizácii systému do ďalších jazykov a integrácii snímača do ďalších systémov a diagnostických pomôcok.
 

ŠPECIALISTI DO ŠKÔL - ALEBO "BEZ KONZULTÁCIE TO NEJDE"

 
Skupina konzultantov školských pomôcok v čele s Mgr. Věrou Veitovou.
 
V roku 2009 sme vyvinuli prvé pomôcky pre riaditeľov a vedenia materských škôl. Diagnostická pomôcka sa veľmi rýchlo dostala do povedomia a priniesla so sebou nutnosť jazdiť priamo do škôl, aby boli výsledky správne interpretované a správne využité.
 
Dnes už má Mgr. Věra Veitová mnoho nasledovníkov, ktorým sa stala dobrým radcom, supervízorom a predovšetkým lektorom.