Konzultanti

Zoznam konzultantov:

ďalšie konzultanti budú vyškolení.

Prečo sa stať konzultantom a čo konzultant získava:

 • zviditeľnenie konzultanta na stránkach www.materinky.eu
 • prístup do partnerského Internetového portálu
 • výstupné profily detí i pracovníkov materských škôl do 5 minút od vstupného snímania
 • zdieľanie informácií s ostatnými konzultantmi formou diskusných fór na stránkach www.materinky.eu
 • možnosť založenia vlastného Blogu na stránkach www.materinky.eu
 • prístup ku vzorovým príkladom
 • príručky k diagnostickým nástrojom
 • videozáznamy zo školenia
 • návody na použitie diagnostiky
 • možnosť navštevovať odborné školenia
 • technická podpora prevádzkovateľa servera

Všeobecná povinnosť konzultanta:

 • absolvovať supervíznych stretnutí raz za kalendárny rok.