Vnútorná evaluácia materskej škôlky

Cieľová skupina: Deti MŠ
 
 

Diagnostická pomôcka pre "Vnútornú evaluáciu materskej škôlky" (VEMŠ) bola vypracovaná na základe jedinečnej a unikátnej diagnostickej metódy Farby života (viac v časti Diagnostická metóda). Vďaka tomuto citlivému nástroju získajú riaditeľky a učiteľky MŠ od detí informácie, ktoré od nich iným spôsobom získať nemôžu, pretože tak malé deti (3-6 ročné) ešte nemajú výrazové prostriedky na vyjadrenie svojich pocitov, prežívania a vôbec všetkého, čo sa v nich počas pobytu v škôlke odohráva.

VEMŠ zmapuje, zmeria a predstaví pohľad detí na tieto javy:

  • zaobchádzanie s nastavenými pravidlami
  • celkovú atmosféru vzťahov - ako sa deti v škôlke cítia
  • efektívne spôsoby chovania pri riešení rôznych úloh a situácií
  • ktoré činnosti a ktoré materiálne vybavenie im pomáhajú rozvíjať ich zručnosti a návyky
  • čo alebo kto má pre nich vysokú hodnotu
  • kde, v čom a s kým sa cítia bezpečne a dobre
  • ako na nich pôsobí chovanie učiteliek a ostatných pracovníkov škôlky
  • čomu alebo naopak komu sa snažia vyhnúť
  • čo alebo koho cítia dokonca ako nebezpečenstvo a prečo
  • či všetky tieto javy deti vnímaju ako jednotlivci, alebo ako väčšina 

Ako získavame potredné informácie od detí?

Diagnostická metóda Farby života využíva spojenie farbovo slovných asociácií. Snímanie jednotlivých detí prebieha s pani učiteľkou (alebo inou delegovanou osobou) pri počítači cez internetový snímač. Všetko se deje formou hry.
Po vyplnení úvodnej stránky sa objaví 8 farebných gúľ (balónikov) usporiadaných do kruhu. Na začiatku a na konci dieťa „pukne“ (ukladá, schováva do košíku) všetkých 8 farebných balónikov (ukazuje prstom na obrazovku alebo hovorí farby gúľ a pani učiteľka myšou klikne postupne na všetky farebné gule podľa výberu dieťaťa). Väčšie deti rady "pukajú" balóniky myšou samé.
Nasleduje súbor jednotlivých slov, ktoré sa vždy objavia v strede kruhu s farebnými guľami. Pani učiteľka vždy slovo prečíta bez emocionálneho zafarbenia, dieťa, ak chce, tak slovo zopakuje nahlas a samé vyberie 3 farebné gule (balóniky), ktoré sa mu k danému slovu najviac hodia (páčia, tak ako by slovo vyfarbilo a pod.). Po nasnímaní všetkých detí sú ich výstupy spojené do 1 skupinového výstupu.
Všetky výššie uvedené javy sú v ňom opísané rečou malých detí. Ku konzultácii a dovysvetlení možných nejasností možno využiť služby vyškolených konzultantov.

 

Veríme, že tento nástroj Vám poskytne spätnú väzbu od detí, ktoré navštěvujú Vašu MŠ s možnosťou pozrieť sa na to, čo je v očiach detí príjemné a fajn a čo by sa eventuálne dalo zmeniť. Prajeme veľa šťastia a radosti vo Vašej nesmierne dôležitej a náročnej práci. 

 

Cena: 60,- EUR bez DPH za skupinu detí (objednávka na stiahnutie do Vášho počítača, stačí kliknúť)

Dĺžka vstupného snímania: 20-30 minút

Trvanlivosť výsledkov: 1 rok. Potom odporúčame diagnostiku opakovať.

Vzorový výstup:
Nájdete tu.