Pracovní kolektiv školky

Cílová skupina: Pracovnice a pracovníci mateřských škol
 

Nabízená diagnostická pomůcka pro „Pracovní kolektiv školky“ je velmi citlivý nástroj, který byl vytvořen na základě jedinečné a unikátní metody Barvy života.

Slouží pro změření, zmapování a pohled na následující oblasti pracovního kolektivu školky:

  • atmosféry vztahů (klimatu) – jak působíte jako kolektiv uvnitř a navenek
  • efektivity pracovních procesů – zda to, co jako kolektiv děláte, je efektivní, jaké jsou možnosti Vašeho kolektivu a zda je využíváte, jak je tato oblast ovlivněna neetickým chováním a stresem
  • způsob zacházení Vašeho kolektivu s pravidly obecně a na pracovišti – prosazování svých pravidel, spoluvytváření a zároveň dodržování pravidel nebo pouze podřizování se pravidlům
  • efektivní způsoby chování při řešení pracovních úkolů – silné a slabé stránky
  • možností Vašeho kolektivu zvládat pracovní stresy a změny
  • „iniciativnost“ kolektivu a případné ohrožení rizikovými způsoby chování a jednání – zda se např. jako kolektiv vášnivě pustíte do nějakého projektu a máte z toho prospěch nebo se Vám vášeň tzv. „vymkne z rukou“ a může Vás, jako kolektiv, ohrozit
  • celkovou schopnost Vašeho kolektivu udržet vysokou míru lidskosti a slušnosti chování  - často zmiňovaná etika chování
 
Věříme, že tuto pomůcku využijete jako možnost pohledu na funkčnost Vašeho pracovního kolektivu, na odhalení jeho silných a slabých stránek a na posílení vztahů uvnitř kolektivu.
Pro komplexní pochopení je vhodné využít služeb proškolených konzultantů.
Přejeme hodně štěstí.

Cena: 3000,- Kč bez DPH (objednávka ke stažení na Váš počítač, stačí kliknout)
 
Délka vstupního snímání: 25 minut
 
Trvanlivost výsledků: 1 rok - Poté doporučujeme diagnostiku opakovat.

Vzorový výstup:
Naleznete zde.