Vnitřní evaluace mateřské školy

Cílová skupina: Děti MŠ
 
Diagnostická pomůcka pro „Vnitřní evaluaci mateřské školy“ (dále VEMŠ) byla vypracována na základě jedinečné a unikátní diagnostické metody Barvy života (více v oddíle Diagnostická metoda). Díky tomuto velmi citlivému nástroji získají paní ředitelky a učitelky MŠ od dětí informace, které od nich jiným způsobem nemohou získat, protože tak malé děti (3 – 6 let) ještě nemají výrazové prostředky k vyjádření svých pocitů, prožívání a všeho, co se v nich při pobytu ve školce odehrává.
 
VEMŠ zmapuje, změří a sdělí pohled dětí na tyto jevy:
 
  • zacházení s nastavenými pravidly
  • celkovou atmosféru vztahů - jak se děti ve školce cítí
  • efektivní způsoby chování při řešení různých úkolů a situací
  • které činnosti a materiální vybavení jim pomáhají rozvíjet jejich dovednosti a návyky
  • co nebo kdo má pro ně vysokou hodnotu
  • kde, v čem a s kým se cítí bezpečně a dobře
  • jak na ně působí chování učitelek a ostatních pracovníků školky
  • čemu nebo komu se naopak snaží vyhnout
  • co nebo koho dokonce cítí jako nebezpečí a proč
  • zda všechny tyto jevy vnímají děti jako jednotlivci nebo většina.

 

Jak od dětí potřebné informace získáme?
Diagnostická metoda Barvy života využívá spojení barvově slovních asociací. Snímání jednotlivých dětí probíhá s paní učitelkou (nebo jinou delegovanou osobou) u počítače přes internetový snímač. Vše se děje formou hry.
Po vyplnění úvodní stránky se objeví 8 barevných koulí (balónků) uspořádaných do kruhu. Na začátku a na konci dítě „praská“ (ukládá, schovává do košíku) všech 8 barevných balónků (ukazuje prstem na obrazovku nebo říká barvy koulí a paní učitelka myší klikne postupně na všechny barevné koule dle výběru dítěte). Větší děti rády balónky „praskají“ myší samy.
Následuje soubor jednotlivých slov, která se vždy objeví uprostřed kruhu s barevnými koulemi. Paní učitelka vždy slovo přečte bez emocionálního zabarvení, dítě, pokud chce, tak slovo zopakuje nahlas a samo vybere 3 barevné koule (balónky), které se mu k danému slovu nejvíce hodí (líbí, tak by slovo vybarvilo apod.). Po nasnímání všech dětí jsou jejich výstupy spojeny v 1 skupinový výstup.
Všechny výše uvedené jevy jsou v něm popsány řečí malých dětí. Ke konzultaci a dovysvětlení možných nejasností lze využít služeb proškolených konzultantů.

Věříme, že tento nástroj Vám poskytne zpětnou vazbu od dětí, které navštěvují Vaši MŠ s možností podívat se na to, co je v očích dětí prima a fajn a co by se eventuálně dalo změnit. Přejeme hodně štěstí a radosti ve vaší nesmírně důležité a náročné práci.
 

Cena: 1500,- Kč bez DPH za skupinu dětí (objednávka ke stažení na Váš počítač, stačí kliknout)
 
Délka vstupního snímání: 20-30 minut
 
Trvanlivost výsledků: 1 rok. Poté doporučujeme diagnostiku opakovat.
 
Vzorový výstup:
Naleznete zde.