Vyzkoušeli za Vás

V měsíci září a říjnu proběhla v naší MŠ vnitřní evaluace na základě "Barev života". Zhodnocením tohoto projektu vyšlo najevo, že děti se spontánně vyjádřily nejen ke svému vztahu, ale také ke každodennímu dění v MŠ, čímž zároveň projevily postoje ke všem zaměstnancům a své vlastní pocity k činnostem, probíhajících v MŠ, která je jejich druhým domovem. Po celou dobu naší práce s dětmi se snažíme o to, aby vše probíhalo v příjemné atmosféře, aby děti byly spokojené a to nám "Barvy života" potvrdily. Přes počáteční obavu z tohoto projektu ...... úspěch je naší odměnou.
>> V.Čabanová, L.Špačková, učitelky MŠ Horní Benešov
 
Jak mi pomohl nástroj Budu školákem
 S "barvičkami" jsem se setkala poprvé před dvěma a půl roky v době, kdy jsem zvažovala odklad školní docházky pro svou nejmladší dceru Aničku. Přestože dcera do školy chtěla jít, u zápisu zvládla vše na "výbornou", jak řekla paní učitelka, já, jako matka jsem stále měla pocit, že by měla zůstat ještě rok ve školce a tzv. dozrát. Je totiž narozená až v polovině srpna a to byl také fakt, který mě velmi brzdil v rozhodnutí, zda ji do školy dát. Vyžádala jsem si proto vyjádření PPP. Paní psycholožka doporučila nástup školní docházky. Rozhodnutí, zda ano nebo ne, bylo však stále na nás, rodičích. Byla jsem bezradná, protože má intuice říkala ne a okolí, včetně Aničky říkalo ano. A v této době jsem se, ne náhodou potkala s barvami, nasnímala Aničku na Budu školákem a bylo rozhodnuto. Po konzultaci s odborníkem Jirkou Haldou, který výstup rozebral podrobněji, jsme se rozhodli Aničku nechat ještě rok ve školce. Všem se ohromně ulevilo včetně Aničky a já jsem šťastná, že jsem mohla využít tak skvělé metody, abych svému dítěti pomohla a nenechala se ovlivnit oklolím v tak důležitém a zásadním rozhodnutí, jakým vstup do školy pro dítě je.
>> Věra Veitová, Vsetín, 18.8.2009
 
Proč jsme vyzkoušeli Budu školákem?
Syn je ve věku, kdy se připravuje na školu a jako každý rodič jsme byli zvědaví, co tam bude, co se dovíme jiného a jestli nástup do školy schválí „počítač“ – úsměv rodičů. Určité věci člověk tak nějak cítí a bere jako samozřejmost a určité věci nevnímá nebo nechce vnímat. My naštěstí patříme k těm, kteří vnímat chtějí, ono to prospěje všem.
Co nám vyšlo?
Na školu připravený je, ale zajímavé věci vyšly v oblasti řešení neúspěchu „konkurence“. Trochu jsme to tušili, dělá sport (tenis) a ne vždy se nám některé jeho chování líbilo, nebylo sportovní a férové. Diagnostika to docela slušně pojmenovala a nám to otevřelo oči, jak na to. Už jsme nad tím lámali hůl a říkali si, že to přejde. Asi by to přešlo, jen neovlivníte čas kdy.
Co následovalo?
Výhodou je, že můžete ovlivnit čas, kdy to uděláte. My začali hned a zvažovali varianty s jeho trenérkou a přístupem při tréninku a nás samotných. Rázem jsme docílili zajímavé výsledky a stačilo tak málo. Najít a převést v život klíč, který diagnostika ukázala.
Busu školákem jsme nabídli i našim známým, kteří nechali projít syna, který taktéž půjde do školy. V jeho profilu bylo pár nestandardních záležitostí, které vyžadovali profesionální pomoc. V začátku to bylo nemilé překvapení, to asi neradi jako rodiče slyšíme o našich dětech, že může nastat problém a někteří to nechtějí raději ani slyšet. Otázkou je, koho tím poškozujeme, nás rodiče asi ne, děti ano a můžou si to nést celý život.
Stačilo pár odborných schůzek, nastavení způsobů práce s dítětem (rodiči) a problém se stává běžnou situací, kterou lze řešit. Mnohdy tím pomůžeme hlavně sami sobě a budeme všichni pohodovější.
>> Petr Pavlík, jednatel společnosti Human´S Development, s.r.o.
 
Mé postřehy z výsledků snímání VEMŠ
Je velmi zajímavé se vidět z pohledu dětí i to, jak děti vnímají prostředí, své okolí - kamarády, zaměstnance, činnosti řízené i volné během dne, hru,..... Vedlo mě to k zamyšlení, proč děti některé osoby, činnosti atd. vidí tak, jak ukázal výsledek snímání. Musím si přiznat, že spoustu věcí uvnitř cítím podobně jako děti, jen jsem si myslela, že děti to přece nemůžou vnímat. Ale ony cítí a vnímají vše, co a jak se kolem nich a s nimi děje, atmosféru, vztahy mezi všemi, kteří se podílí na chodu školky. A má to na ně velký vliv. Je to překvapivé, místy konfrontační, ale každopádně inspirující a vedoucí k zamyšlení, zda vše, co děláme v nejlepší víře a s nejlepším vědomím a svědomím, je to pravé „ořechové“ pro naše děti.
>> Ivana Korejčíková, učitelka MŠ Kopeček, Vsetín
 
Vnitřní evaluace naší MŠ prostřednictvím "barviček".
Komplexní výstup, jakým naše děti vnímají celkové dění a čas, který v MŠ stráví, nás velmi obohatil. Přesvědčily jsme se o pravdivosti výroku:"Jestli něco nevíte, zeptejte se dětí....".Jak jednoduchá a přitom tak často podceňovaná pravda. Uvědomily jsme si, že není  žádoucí být pro dítě jen autoritou, která udává směr, cíl a způsob, jak k němu dojít. Vždyť v dětech předškolního věku je již ukryta výbava  pro další jejich život. Stačí ji jen správně podnítit, usměrnit a s přiměřenou dávkou vlastní odpovědnosti ji nechat projevit...A to, jestli jsme přístupní a ochotní malým dětem takto do života pomoci, nám zcela jasně ukázala právě "Vnitřní evaluace naší MŠ", která proběhla v naší MŠ v měsící květnu a červnu 2009. Děkuji všem jejím autorům.
>> Renata Sýsová, ředitelka MŠ Vsetín, Trávníky 1218

Vyjádření k projektu Barvy života 
MŠ Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace se zapojila do projektu Barvy života.
Absolvovala jsem školení, kde nám byla tato metoda představena a byli jsme s ní obecně seznámeni. Měla jsem možnost v praxi zkušebně nechat nasnímat i děti předškolního věku a výsledky byly zajímavé.
Je přirozené, že pokud člověk něco neví, může mít k dané věci nedůvěru. Bylo mi „podezřelé“, jak se může jen na základě kombinování barev dostat výsledek, který odhalí mnoho poznatků o dítěti, o dospělém člověku i o celé MŠ. Lidská zvídavost je naštěstí hnací motor, který nás posouvá odněkud někam a vždy dopředu. Souhlasila jsem s nasnímáním dětí v naší MŠ, rodiče byli o akci informováni, a zapojili jsme se do projektu. Očekávala jsem výsledek stále ještě se smíšenými pocity, stále jsem si kladla otázku, co se z toho všeho může vyčíst? Nastal den D a paní Veitová mne seznámila s výsledky. Společně jsme prováděly rozbor v daných oblastech a od počáteční nedůvěry jsem přecházela v živý zájem o danou problematiku.
Děti se úplně nevědomky vyjádřily k dění v MŠ a k tomu, co jim u nás dělá dobře a co ne. Výsledky byly překvapivé, protože korespondovaly s kontrolní a hospitační činností, kterou na MŠ provádím. Nejen kontrolní činnost, ale i určitá pocitovost vnímání klima v MŠ se mi dětmi potvrdila.
Co děti vnímaly? Celkové klima v MŠ, jak na ně působí paní učitelky i ostatní zaměstnanci, jak se cítí, když malují, zpívají, povídají si, tvoří, hrají si, konají sebeobslužné činnosti, jak jsou respektovány jejich osobní potřeby....
Velmi důležité pro mne bylo uvědomit si, že žádný výsledek z evaluace není úplně dobře ani úplně špatně, protože vše souvisí se vším, vše záleží na podmínkách a na mnoha jiných okolnostech. Po zhodnocení hlavního smyslu projektu jsem si utvořila závěr, že tak, jak vnímám klima MŠ, jak na mne působí personál, potřeby dětí a vše ostatní, je správné a děti mi to potvrdily.
Některé rozbory byly pro mne s překvapivým komentářem, ale je pravda, že do dětí a jejich vnímání světa nevidíme nikdy zcela a děti mohou různé momenty cítit úplně jinak než my, dospělí.
S danými informacemi budu pracovat, seznámím s nimi kolektiv zaměstnanců, rodiče. Všichni společně budeme myslet na to, aby naše další činnost směřovala i nadále k pozitivnímu klimatu v celé MŠ, aby prostředí zůstalo pro děti příjemné a co lze zlepšit, aby zlepšeno bylo.
Dílčí body v evaluaci podrobíme analýze a z ní vyplývající poznatky v praxi zúročíme. Vždy je co zlepšovat, nad čím se zamýšlet.
Školka je živý organizmus, něco se vyvíjí, něco se ztrácí a vše je stále v pohybu.
Svou práci děláme zodpovědně, svědomitě a snažíme se přemýšlet o dění v MŠ. Děti jsou pro nás důležité a je moc dobře, že ony vidí svou školku jako místo, kde se cítí dobře, kde mohou zažít mnoho zajímavého a budou dobře připraveny do života.
Jsem ráda, že jsem se do projektu zapojila a děkuji paní Mgr. Veitové za příkladnou spolupráci
>> Pavla Martinásková, ředitelka MŠ Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 
Hodnocení evaluace MŠ Hlučín
Dobrý den, posílám krátké hodnocení evaluace MŠ na naší škole:
Mateřská škola Hlučín, Severní 19 provedla 2 snímací moduly Vnitřní evaluace MŠ - jednu třídu s 28 dětmi a všemi zaměstnanci školy. Snímání probíhalo podle instrukcí, děti byly pozorné, mnohé pracovaly s myší samy. Zaměstnanci vyplnili tento modul bez problémů, i když někteří na počítači pracovali poprvé. Vyhodnocení bylo podáno profesionálně, výsledky jsou velmi zajímavé, umožní zkvalitnit evaluaci v naší MŠ a zefektivnit pracovní procesy.
>> Adámková Jana - ředitelka školy.