Diagnostická metoda

Kořeny barevné diagnostiky
Základní teorie asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století. Detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku.
Průlom v této oblasti přinesl v padesátých letech dvacátého století švýcarský psychoterapeut Max Lüscher. Jeho kniha „Lüscherův test“ byla přeložena do třiceti jazyků a jeho práce inspirovala řadu psychologů po celém světě.
 
Autor „Barev života“ Jiří Šimonek, promovaný psycholog

Dvacet let tvrdé práce
 
V roce 1980 Jiří Šimonek při práci s Lüscherovým barvovým testem zjistil, že chce z výsledků získat víc, než mu stávající metoda může nabídnout. Po roce bádání přišel nápad spojit Lüscherův barvový test s principem slovních asociací a vznikla metoda Barvy života. První pokusy spočívaly v ukazování barevných čtverečků a doplňování slov. Vyhodnocení takto získaných dat trvalo u jednoho testovaného až šest hodin.
Vstupní snímání systémem tužka-papír nahradily v roce 1985 počítače. Ty umožnily získávat a vyhodnocovat řádově větší množství dat a metodu dále zdokonalovat.
 
Rozšiřování metody
Do obecného povědomí se metoda začala dostávat po roce 2001, kdy byl k dispozici dostatečný vzorek testovaných. Zájem o její praktické využití projevovaly především pedagogicko-psychologické poradny, poptávka ale stoupala po školeních odborných poradců a konzultantů.
V roce 2006 byla založena společnost DAP Services, která si dala za cíl ujmout se metody Barvy života a rozšířit ji nejen v České republice, ale i za hranicemi. Do práce se pustil tým specialistů z oblasti programování, managementu a marketingu. Jiří Šimonek se i nadále věnuje vývoji metody a hledání možností jejího využití ve všech oblastech lidského života.
 
V čem se metoda „Barvy života“ od původního barvového testu liší?
Mezi nejpodstatnější změny patří úprava vizuální části snímače (asociace slov k barvám). Čtverečky nahradily simulované barevné koule. Namísto jednolité barevné plochy jsme získali barevnou škálu odstínů. Slovní objekt je umístěn uprostřed kruhu barevných koulí. Na první pohled jde o malé změny, při testování hrají ale velmi podstatnou roli.
 
Psycholog u vás doma – testování přes internet 
Mgr. Jiří Šimonek, Mgr. David Šimonek, Ing. Daniel Holešínský, Ing. Robert Bohoněk, Bc. Petr Slavík
První verze vyhodnocovacího programu Barev života vznikla koncem osmdesátých let na počítači jménem Consul. Z textového režimu do uživatelsky výrazně příjemnějšího – grafického - se přesunula s nástupem Windows v roce 1991.
V roce 1995 se podařilo oddělit část snímání a vyhodnocování, takže bylo možné testovaného nasnímat doma a data k vyhodnocení předat pomocí diskety poštou nebo e-mailem.
Masivní nástup internetu v roce 2003 přinesl další velký krok dopředu - první on-line snímač. Podařilo se tak odstranit poslední bariéry v komunikaci mezi testovací centrálou a potenciálními zákazníky.
V roce 2006 odešla z Ostravské univerzity skupina čtyř programátorů v čele s Jiřím Šimonkem juniorem. Navrhli a uvedli do života kompletní architekturu robustního technického webového řešení, připraveného unést mezinárodní vyhodnocovací centrálu Barev života.
V současné době společně pracujeme na lokalizaci systému do dalších jazyků a integraci snímače do dalších systémů, používaných personalisty.
 
Čtivě a srozumitelně - editoři a autoři průvodních textů
Mgr. Věra Veitová, Jiří Šimonek, promovaný psycholog, Mgr. Jiří Šimonek
Až do roku 2006 byl výhradním autorem textů Jiří Šimonek senior. Jeho vědecký přístup zajišťoval preciznost a přesnost, tolik důležitou pro profesionály. Výsledky rozborů a průvodní texty v této formě byly ale obtížně čitelné pro širokou veřejnost, která k nim pomocí internetové centrály přistupuje. Do týmu „textařů“ se proto zapojili specialisté z oboru Mateřských škol. Jejich úkolem je upravit odborné texty tak, aby s jejich pomocí dokázal každý testovaný co nejpřesněji pochopit výsledky testu a vytěžit z nich maximum.