Profil dítěte

Cílová skupina: Děti ve věku 3-4 let.

Profil dítěte Vám odhalí, zdali je Vaše dítě příliš vázané na ženy(matku či babičku), jak bude řešit svůj neúspěch a jestli potřebuje se prosazovat svou individualitu již v tomto věku.

Diagnostiku spustíte kliknutím na tento odkaz.

Cena: 99,- Kč s DPH

Délka vstupního snímání: 15-20 minut

Trvanlivost výsledků: 3 měsíce - můžete sledovat průběh přípravy před vstupem do MŠ a diagnostiku provádět opakovaně.

Vzorový výstup uvitíte po kliknutí na tento odkaz.