Projekty ESF

V rámci projektu Firemní školky nabízíme zaměstnavatelům zřízení firemní školky pro děti svých zaměstnanců.

Aktuální informace z oblasti čerpání dotací z EU
Již za několik týdnů budou moci firmy z celé ČR podávat žádosti o granty určené na založení a provoz firemních školek. Z dotací EU tak mohou firmy financovat své projekty až do výše 100 % uznatelných nákladů! V Česku funguje pouze hrstka firemních školek, přestože mezi zaměstnanci je benefit firemní školky na jednom z prvních míst.

Pražské firmy
V rámci programu OPPA - Adaptabilita je naplánováno zahájení příjmu projektových žádostí na květen 2011 (vyhlášení výzvy se předpokládá v únoru 2011). Ukončení příjmu žádostí je naplánováno na květen 2011. Předpokládaný termín schválení podpory pro vybrané projekty: prosinec 2011.

Mimopražské firmy
Podle harmonogramu výzev Ministerstva práce a sociálních věcí je naplánováno vyhlášení globálního grantu pro oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, na začátek roku 2011. Vyhlašovatelem a řídícím orgánem je MPSV.

Proč založit firemní školku za pomoci serveru materinky.eu?

Výhody založení firemní školky pro zaměstnavatele:

  • Diagnostiku dětí i zaměstnanců financovanou pomocí projektu
  • Zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce
  • Omezení fluktuace zaměstnanců
  • Vytváření sociálního zázemí pro zaměstnance
  • Zvyšování motivace a loajality zaměstnanců
  • Udržení kvalifikovaných zaměstnanců
  • Zvýšení prestiže firmy
  • Uplatnění rovných příležitostí na trhu práce pro zaměstnance

Neváhejte nás kontaktovat, máme pro Vás připraven projektový záměr, který s Vámi upravíme na míru pro Vaši firmu.