Budu školákem

Cílová skupina: Děti před vstupem na Základní školu
 
Budu školákem je vodítkem pro rodiče, kteří zvažují nástup či odklad nástupu svého dítěte do první třídy základní školy. Pomůže s posouzením školní zralosti u předškoláků i posouzením školní úspěšnosti u prvňáčků.
Změří Vám devět základních oblastí, které jsou nejdůležitější při vstupu do školy:
  • potřebu dítěte být přijato školní skupinou dětí
  • potřebu prosadit svou individualitu
  • spolehlivý základ pro další vývoj dítěte
  • výkonnost
  • zvládnutí hodnocení školními měřítky
  • růst dovedností dítěte
  • řešení neúspěchu
  • míra riskování pro uspokojení svých potřeb
  • přílišná návaznost na ženy(mámu)
 
Na konci zjistíte celkovou bilanci, jestli je dítě připraveno do školy nastoupit či nikoliv.
 
Cena: 198,- Kč s DPH
 
Délka vstupního snímání: 15-30 minut
 
Trvanlivost výsledků: 3 měsíce - Můžete ovšem sledovat průběh přípravy před vstupem na Základní školu až 2 roky předem.
 
Vzorový výstup:
Naleznete zde.