Profil učitelky

Cílová skupina: Učitelky mateřských škol
 
„Profil učitelky MŠ“ slouží jako pomůcka všem pracovníkům v MŠ. Díky ní můžete nahlédnout a zorientovat se ve svém pracovním i osobním životě z psychologického hlediska. Základem je opět využití jedinečné diagnostické metody Barvy života, díky které se o sobě dozvíte:
 
  • jak zacházíte s pravidly obecně a ve Vaší práci – prosazujete svá pravidla, podílíte se na tvorbě pravidel a také je dodržujete, nastaveným pravidlům se pouze podřizujete
  • jak využíváte svůj rozvojový potenciál – práce s informacemi a překonávání překážek (zda se přepínáte, využíváte efektivně, nevyužíváte)
  • jak se chováte navenek a co prožíváte uvnitř
  • jaké jsou Vaše efektivní způsoby chování při řešení různých situací a pracovních úkolů, ale i v osobním životě (tzv. silné a slabé stránky)
  • jakou atmosféru vztahů vytváříte a sdílíte v práci i v osobním životě – jak působíte na své okolí, ale také sama (sám) na sebe
  • jaká je Vaše „iniciativnost“ – např. zda se umíte vášnivě pustit do nějaké činnosti, jaké k tomu máte předpoklady a zda je využíváte
  • jaké způsoby chování volíte v osobním i pracovním životě při stresu a co cítíte a naopak necítíte jako stres
  • jak silný je Váš vztah ke školce.

 

Věříme, že Vám tento nástroj pomůže proniknut do svého nitra, podívat se na sebe jinýma očima a porozumět sama sobě. Také věříme, že získané poznání využijete ve svém osobním a pracovním rozvoji. K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů a radosti při objevování tak spletité a zajímavé oblasti člověka, kterou zajisté lidská psychika je. 
  
 
Délka vstupního snímání: 25 minut
 
Trvanlivost výsledků: 3 měsíce až 1 rok, dle toho, jak velké životní změny učitelka zažije. Poté doporučujeme diagnostiku opakovat.
 
Vzorový výstup:
Naleznete zde.